წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი
საკრებულოს დღის წესრიგი

 

14 იან 2018
 

 

                   წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს სხდომის.

            დღის წესრიგი:

 

ქ. წალკა;                                                                                                                18.01.2018  წ.

 

 

13:30 საათზე

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის  მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი ზედამხედველობის სამმართველოს სამართლებრივი ექსპერტიზა:

 

  •  „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N27 დადგენილებაზე;

 

  • „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“   წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N28 დადგენილებაზე;

 

  •  „წალკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“   წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N29 დადგენილებაზე;

 

  •  „წალკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N30 დადგენილებაზე;

 

  •  „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“   წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N31 დადგენილებაზე;

 

  •  „წალკის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის  №32 დადგენილებაზე;

 

  • „წალკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის              დებულების დამტკიცების შესახებ“; წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის  №33 დადგენილებაზე;

 

  • დადგენილების პროექტი „წალკის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“; წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;  

 

  •    დადგენილების პროექტი „წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“; წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

 

 
 
მნახველთა რაოდენობა: 80
 
 
 
საკრებულოს დღის წესრიგი
იან 25 ხუთ 2018
66
იან 25 ხუთ 2018
67
იან 14 კვ 2018
82
იან 14 კვ 2018
81
იან 14 კვ 2018
81
იან 14 კვ 2018
82
იან 14 კვ 2018
76
იან 14 კვ 2018
65
იან 14 კვ 2018
67
იან 14 კვ 2018
59
იან 14 კვ 2018
73
დეკ 14 ხუთ 2017
103
დეკ 14 ხუთ 2017
104
დეკ 14 ხუთ 2017
102
დეკ 14 ხუთ 2017
96
დეკ 14 ხუთ 2017
102
დეკ 14 ხუთ 2017
98
დეკ 14 ხუთ 2017
99