წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი

ს.ს  „ლიბერთი ბანკი“

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქ. წალკა იოსელიანის (კიროვის) №3
ტელ. ცხელი ხაზი: (0322) 55 55 55


 

ს.ს „საქართველოს ბანკი“

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქ. წალკა მ.კოსტავას №71
ტელ. ცხელი ხაზი: (0322) 44 44 44


 

შ.პ.ს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრედო“

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქ. წალკა არისტოტელეს №1
ტელ.: (995 32) 293 00 22


 

ს.ს  „ბანკი   კონსტანტა“

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქ. წალკა  არისტოტელეს  №10
ტელ. ცხელი ხაზი (0322) 27 27 27