წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი
საკრებულოს დღის წესრიგი

 

14 იან 2018
 

 

                   წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

„ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა“კომისიის სხდომის.

            დღის წესრიგი:

 

ქ. წალკა;                                                                                                                18.01.2018  წ.

 

        11:30 საათზე

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის  მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი ზედამხედველობის სამმართველოს სამართლებრივი ექსპერტიზა:

 

„წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“   წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N28 დადგენილებაზე;

 

საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ:

 

ნებისმიერ პირს უფლება აქვს საკრებულოს აპარატს მიაწოდოს თავის წინადადებები თუ შენიშვნები კომისიის სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მ/წლის 17 იანვრის  ჩათვლით.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ამომრჩეველს, საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, იურიდიულ პირებს და მოქალაქეთა ჯგუფებს უფლება აქვთ კომისიის სხდომაზე მონაწილეობის მისაღებად გამოყონ მომხსენებელი, რის შესახებაც უნდა აცნობონ საკრებულოს აპარატს საკრებულოს კომისიის სხდომის დღემდე 2 დღით ადრე მაინც.

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ კომისიაზე განსახილველად ინიცირებული ნორმატიული აქტის პროექტს  გაეცნონ საკრებულოს აპარატში მისამართზე; ქ.წალკა არისტოტელეს ქუჩა N 22 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა  II სართული.

 

 
 
მნახველთა რაოდენობა: 81
 
 
 
საკრებულოს დღის წესრიგი
იან 25 ხუთ 2018
66
იან 25 ხუთ 2018
67
იან 14 კვ 2018
82
იან 14 კვ 2018
80
იან 14 კვ 2018
81
იან 14 კვ 2018
82
იან 14 კვ 2018
76
იან 14 კვ 2018
65
იან 14 კვ 2018
67
იან 14 კვ 2018
59
იან 14 კვ 2018
73
დეკ 14 ხუთ 2017
103
დეკ 14 ხუთ 2017
104
დეკ 14 ხუთ 2017
102
დეკ 14 ხუთ 2017
96
დეკ 14 ხუთ 2017
102
დეკ 14 ხუთ 2017
98
დეკ 14 ხუთ 2017
99