წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი
2017-10-26

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 29 სექტემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება შემდეგი სხდომები:

ვრცლად
2017-09-22

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 26 სექტემბერს  10 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-09-08

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 12 სექტემბერს  10 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა :

ვრცლად
2017-08-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 აგვისტოს 10 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა :

ვრცლად
2017-08-07

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 7 აგვისტოს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში
გაიმართება :
• 0900 საათზე - საკრებულოს ბიუროს სხდომა;

ვრცლად
2017-07-31

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 7 აგვისტოს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში 
გაიმართება :
• 09:00 საათზე - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა; 
• 10:00 საათზე - საკრებულოს სხდომა.

ვრცლად
2017-07-21

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 18 ივლისს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში 
გაიმართება :
• 10:00 საათზე - საკრებულოს რიგგარეშე ბიუროს სხდომა; 
• 11:00 საათზე - საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა;
• 12:00 საათზე - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2017-07-10

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 3 ივლისს  10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს  ქ. N22  გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-07-10

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 ივნისს  10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს  ქ. N22  გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-07-10

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 5 ივნისს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება
• 09:00 საათზე - წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა;
• 09:30 საათზე - წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2017-06-02

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 5 ივნისს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება:
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა- 09:00 საათზე
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ითიკის კომისიის სხდომა-09:30 საათზე
მუნიციპალიტეტი საკრებულოს მორიგი სხდომა-10:00 საათზე

ვრცლად
2017-05-18

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 25 მაისს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-05-18

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 24 მაისს 11:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2017-05-08

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 11 მაისს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

ვრცლად
2017-04-25

წალკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის  1 მაისს  10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება მუნიციპალიტეტი საკრებულოს  მორიგი სხდომა

ვრცლად
2017-03-29

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 3  აპრილს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-03-26

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 23 მარტს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ვრცლად
2017-03-16

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 23 მარტს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომა 

ვრცლად
2017-03-15

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 მარტს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება საკრებულოს კომისიების სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ვრცლად
2017-03-15

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 15 მარტს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:
საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა 10:00 საათზე;

ვრცლად

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 9  მარტს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს  ქ. N22  გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-28

  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 6  მარტს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 20 თებერვალს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე  სხდომა 10:00 საათზე და საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული..

ვრცლად
2017-02-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 23 თებერვალს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროსა და კომისიის სხდომები შრმდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ვრცლად
2017-02-08

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 9  თებერვალს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-01

წალკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 6 თებერვალს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-03

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 6 თებერვალს 9 :00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  სხდომა

ვრცლად
2017-02-01

წალკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაპარატიგაცნობებთ, რომ 2017 წლის 2 თებერვალს 13:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა

ვრცლად
2017-01-07

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017წლის 9იანვარს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგაერშე სხდომა.

ვრცლად
2017-01-06

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის12 იანვარს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-12-22

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 27 დეკემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2016-12-16

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 22 დეკემბერს10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში,ქ.წალკა არისტოტეტელეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-12-13

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ  საკრებულოს  კომისიებში და ფრაქციებში ბიუროს დავალები განსახილველად  წარდგენილია დადგენილებების პროექტები  „წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკისების შესახებ“ და განკარგულების პროექტი „წალკის მუნიციპალიტეტის..

ვრცლად
2016-12-12

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 19 დეკემბერს 12:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის  სხდომა.

ვრცლად
2016-12-02

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 9 დეკემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2016-12-02

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 5დეკემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა. 

ვრცლად
2016-11-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 22 ნოემბერს 15:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2016-11-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 24 ნოემბერს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-11-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ,რომ  საკრებულოს  კომისიებში და ფრაქციებში ბიუროს დავალები განსახილველად  წარდგენილია დადგენილებების პროექტები  „წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკისების შესახებ“...

ვრცლად
2016-11-11

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 15 ნოემბერს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-09-27

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 3 ოქტომბერს  10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მორიგი  სხდომა.

ვრცლად
2016-09-24

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 30 სექტემბერს 10 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2016-09-16

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 23 სექტემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიოროს მორიგი სხდომა

ვრცლად
2016-09-09

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 13 სექტემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება;  
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა. 09:00 საათზე.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა. 10:00 საათზე.

ვრცლად
2016-09-06

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 9 სექტემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება;  
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-08-30

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 5 სექტემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. №22 გაიმართება;  
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა 09:00 საათზე.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა 10:00 საათზე.

ვრცლად
2016-08-19

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 26 აგვისტოს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-08-19

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 26 აგვისტოს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება საკრებულოს კომისიების სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით.

ვრცლად
2016-08-08

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 11 აგვისტოს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  სხდომა.

ვრცლად
 

2017 ოქტომბერი
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
სიახლეები
დეკ 13 სამ 2016
802
ივლ 19 სამ 2016
492
ივლ 04 შბ 2015
916