წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი
2018-01-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 18 იანვარს 09:00 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა 

ვრცლად
2018-01-11

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 18 იანვარს  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს კომისიების, ფრაქციების  სხდომები და საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა შემდეგი გრაფიკით:

ვრცლად
2018-01-05

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 10 იანვარს 11:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2018-01-02

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა დღის წესრიგი:

ვრცლად
2017-12-27

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 3 იანვარს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს კომისიების სხდომმები და საკრებულოს სხდომა შემდეგი გრაფიკით:

ვრცლად
2017-12-23

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 დეკემბერს 12:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს რიგგარე შესხდომა.

ვრცლად
2017-12-14

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 დეკემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს კომისიების სხდომები:

ვრცლად
2017-12-13

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 14 დეკემბერს 11:00 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართება  საკრებულოს ბიუროს გიგგარეშე  სხდომა.

ვრცლად
2017-12-12
  1. დადგენილების პროექტი  „წალკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“;
  2. დადგენილების პროექტი „სკოლამდელი აღზრდის და სკოლამდელი მზაობის დაწესებულებების  პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დადგენის შესახებ“;
ვრცლად
2017-12-12

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 13 დეკემბერს 11:00 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართება „სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის“ კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2017-12-07

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 8 დეკემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-11-27

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 1 დეკემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს კომისიების სხდომები:

ვრცლად
2017-11-27

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 4 დეკემბერს  10:00 საათზე   წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-11-27

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 28 ნოემბერს  10:00 საათზე   წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-11-24

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 ნოემბერს  11:00 საათზე   წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2017-11-24

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 ნოემბერს  11:00 საათზე   წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართებ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2017-11-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 20 ნოემბერს 15:00 საათზე   წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება  2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს პირველი სხდომა.

ვრცლად
2017-10-26

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 29 სექტემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება შემდეგი სხდომები:

ვრცლად
2017-09-22

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 26 სექტემბერს  10 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-09-08

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 12 სექტემბერს  10 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა :

ვრცლად
2017-08-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 აგვისტოს 10 საათზე  წალკის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა :

ვრცლად
2017-08-07

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 7 აგვისტოს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში
გაიმართება :
• 0900 საათზე - საკრებულოს ბიუროს სხდომა;

ვრცლად
2017-07-31

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 7 აგვისტოს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში 
გაიმართება :
• 09:00 საათზე - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა; 
• 10:00 საათზე - საკრებულოს სხდომა.

ვრცლად
2017-07-21

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 18 ივლისს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22-ში 
გაიმართება :
• 10:00 საათზე - საკრებულოს რიგგარეშე ბიუროს სხდომა; 
• 11:00 საათზე - საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა;
• 12:00 საათზე - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2017-07-10

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 3 ივლისს  10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს  ქ. N22  გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-07-10

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 ივნისს  10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს  ქ. N22  გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-07-10

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 5 ივნისს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება
• 09:00 საათზე - წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა;
• 09:30 საათზე - წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2017-06-02

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 5 ივნისს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება:
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა- 09:00 საათზე
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ითიკის კომისიის სხდომა-09:30 საათზე
მუნიციპალიტეტი საკრებულოს მორიგი სხდომა-10:00 საათზე

ვრცლად
2017-05-18

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 25 მაისს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-05-18

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 24 მაისს 11:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2017-05-08

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 11 მაისს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

ვრცლად
2017-04-25

წალკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის  1 მაისს  10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება მუნიციპალიტეტი საკრებულოს  მორიგი სხდომა

ვრცლად
2017-03-29

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 3  აპრილს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-03-26

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 23 მარტს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ვრცლად
2017-03-16

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 23 მარტს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომა 

ვრცლად
2017-03-15

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 22 მარტს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება საკრებულოს კომისიების სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ვრცლად
2017-03-15

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 15 მარტს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:
საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა 10:00 საათზე;

ვრცლად

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 9  მარტს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს  ქ. N22  გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-28

  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 6  მარტს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 20 თებერვალს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე  სხდომა 10:00 საათზე და საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული..

ვრცლად
2017-02-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 23 თებერვალს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროსა და კომისიის სხდომები შრმდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ვრცლად
2017-02-08

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 9  თებერვალს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-01

წალკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 6 თებერვალს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2017-02-03

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 6 თებერვალს 9 :00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  სხდომა

ვრცლად
2017-02-01

წალკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაპარატიგაცნობებთ, რომ 2017 წლის 2 თებერვალს 13:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. №22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა

ვრცლად
2017-01-07

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017წლის 9იანვარს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგაერშე სხდომა.

ვრცლად
2017-01-06

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2017 წლის12 იანვარს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-12-22

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 27 დეკემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2016-12-16

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 22 დეკემბერს10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში,ქ.წალკა არისტოტეტელეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-12-13

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ  საკრებულოს  კომისიებში და ფრაქციებში ბიუროს დავალები განსახილველად  წარდგენილია დადგენილებების პროექტები  „წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკისების შესახებ“ და განკარგულების პროექტი „წალკის მუნიციპალიტეტის..

ვრცლად
2016-12-12

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 19 დეკემბერს 12:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის  სხდომა.

ვრცლად
2016-12-02

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 9 დეკემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2016-12-02

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 5დეკემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა. 

ვრცლად
2016-11-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 22 ნოემბერს 15:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა.

ვრცლად
2016-11-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 24 ნოემბერს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-11-17

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ,რომ  საკრებულოს  კომისიებში და ფრაქციებში ბიუროს დავალები განსახილველად  წარდგენილია დადგენილებების პროექტები  „წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკისების შესახებ“...

ვრცლად
2016-11-11

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 15 ნოემბერს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტელეს ქ. N22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-09-27

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 3 ოქტომბერს  10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მორიგი  სხდომა.

ვრცლად
2016-09-24

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 30 სექტემბერს 10 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

ვრცლად
2016-09-16

 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 23 სექტემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიოროს მორიგი სხდომა

ვრცლად
2016-09-09

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 13 სექტემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება;  
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა. 09:00 საათზე.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა. 10:00 საათზე.

ვრცლად
2016-09-06

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 9 სექტემბერს 10:00 საათზე წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება;  
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-08-30

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 5 სექტემბერს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. №22 გაიმართება;  
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა 09:00 საათზე.
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა 10:00 საათზე.

ვრცლად
2016-08-19

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 26 აგვისტოს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა.

ვრცლად
2016-08-19

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 26 აგვისტოს წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ. წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება საკრებულოს კომისიების სხდომები შემდეგი გრაფიკის მიხედვით.

ვრცლად
2016-08-08

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 11 აგვისტოს 10:00 საათზე  წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ქ.წალკა არისტოტეოეს ქ. № 22 გაიმართება  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  სხდომა.

ვრცლად
 

2018 იანვარი
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
სიახლეები
იან 00
24
იან 12 პარ 2018
27
დეკ 12 სამ 2017
73
დეკ 07 ხუთ 2017
153
დეკ 06 ოთხ 2017
157
ნოემ 27 ორშ 2017
104
ნოემ 27 ორშ 2017
154
დეკ 13 სამ 2016
939