წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი

წალკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა,  შეადგენს – 23052 ადამიანს. 
მუნიციპალიტეტში მცოვრები მოსახლეობის 47,3% შეადგენს ქართველები, 37,2% - სომხები, 6,1% - ბერძნები, 9/1% - აზერბაიჯანელები  და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები 0.3%.

წალკის მუნიციპალიტეტში შედის 30 ადმინისტრაციული ერთეული:

1. ქ.წალკის ადმინისტრაციული ერთეული - ქ. წალკა, სოფ. ტბეთი (მოსახლეობის რაოდენობა-3479);
2. კოხტას  ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.კოხტა, ხარება, ჩრდილისუბანი(მოსახლეობის რაოდენობა-688);
3. არ-სარვანის ადმინისტრაციული ერთეული -   სოფ.არ-სარვანი, ჩოლიანი, გოდაკლარი (მოსახლეობის რაოდენობა-1136);
4. ბარეთის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.ბარეთი ლივადი, იმერა, საბეჭისი (მოსახლეობის რაოდენობა-1582);
5. ბეშთაშენის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.ბეშთაშენი,ახალშენი, სამადლო (მოსახლეობის რაოდენობა-922);
6. ბედიანის ადმინისტრაციული ერთეული - დაბა ბედიანი, დაბა ხრამჰესი (მოსახლეობის რაოდენობა-245);
7. თრიალეთის ადმინისტრაციული ერთეული - დაბა თრიალეთი, სოფ კავთა (მოსახლეობის რაოდენობა-683);
8. ჩივთ-კილისის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.ჩივთ-კილისა, თამალა-ხარაბა (მოსახლეობის რაოდენობა-435);
9. წინწყაროს ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.წინწყარო, სანთა (მოსახლეობის რაოდენობა-264);
10. ავრანლოს ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. ავრანლო (მოსახლეობის რაოდენობა-765);
11. აშკალის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.აშკალა (მოსახლეობის რაოდენობა-1396);
12. აიაზმის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. აიაზმა (მოსახლეობის რაოდენობა-451);
13. ბურნაშეთის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. ბურნაშეთი (მოსახლეობის რაოდენობა-320);
14. სამების ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. სამება (მოსახლეობის რაოდენობა-732);
15. გუმბათის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. გუმბათი (მოსახლეობის რაოდენობა-521);
16. დაშბაშის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.დაშბაში (მოსახლეობის რაოდენობა-412);
17. დარაკოვის ადმინისტრაციული ერთეული -სოფ.დარაკოვი (მოსახლეობის რაოდენობა-698);
18. საყდრიონის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. საყდრიონი (მოსახლეობის რაოდენობა-893);
19. განთიადის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. განთიადი (მოსახლეობის რაოდენობა-723);
20. თეჯისის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. თეჯისი (მოსახლეობის რაოდენობა-526);
21. კუშის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. კუში (მოსახლეობის რაოდენობა-580);
22. კიზილ-კილისის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.კიზილ-კილისა (მოსახლეობის რაოდენობა-1392);
23. კაბურის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. კაბური (მოსახლეობის რაოდენობა-319);
24. ნარდევანის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. ნარდევანი (მოსახლეობის რაოდენობა-1159);
25. ბერთის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. ბერთა (მოსახლეობის რაოდენობა-200);
26. ოზნის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ.ოზნი (მოსახლეობის რაოდენობა-580);
27. რეხის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. რეხა (მოსახლეობის რაოდენობა-445);
28. ხაჩკოვის ადმინისტრაციული ერთეული -სოფ. ხაჩკოვი (მოსახლეობის რაოდენობა-553);
29. ხანდოს ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. ხანდო (მოსახლეობის რაოდენობა-245);
30. არწივანის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფ. არწივანი (მოსახლეობის რაოდენობა-708).