წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი

მოსახლეობა 01.01.2017 წლის მდგომარეობით  22630