წალკის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0363221141
ცხელი ხაზი

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

თავმჯდომარე:

 

მელიტონ პაკელიანი

კომისიის წევრები:

 

ჯემალ ვანაძე 

 

რუბენ ანესიან

 

ჯონი საბაძე

 

ჯემალ ნაკაიძე

 

ნუგზარ მარკოიძე

 

რეზო ნარინოვი

 

ავთანდილ დავლაძე

 


წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

თავმჯდომარე:

 

სამსონ თამარიანი

კომისიის წევრები:

 

ჯემალ ბერიძე

 

ხაჩატურ მაზმანიან

 

სტეფან ეგოიან

 

დავით მაჩიტიძე

 

ნუგზარ სურმანიძე

 

ანთეი ტერსენოვი

 

ალექსი მუხსიევი

 

რეზო ნარინოვი

 

ვაჟა შავაძე

 

ამირან საგინაძე

 

ასატურ ვარტერესიან

 

ედგარ ფურცელაძე

 

სარქის ოგანესიან


 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე:

 

ნოდარ ვანაძე

კომისიის წევრები:

 

მელიტონ პაკელიანი

 

არუტიუნ ავეტიან

 

ჯონი საბაძე

 

ლევონ მარკოსიან

 

ჯემალ ნაკაიძე

 

ჯემალ ვანაძე

 

ლევანი ძირკვაძე

 

ვაჟა შავაძე

 

რამაზი ქათამაძე

 

ავთანდილ დავლაძე

 

მარად კახაძე

 

ავთანდილ ვანაძე


წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის  კომისია

თავმჯდომარე:

 

ნუგზარ ჩამურლიევი

კომისიის წევრები:

 

ლაერტ ტოროსიან

 

ტატევის ტოროსიან

 

იასინ ალაგეზოვი

 

ნუგზარ  სურმანიძე

 

რამინ ალახვერდოვი

 

ანთეი ტერსენოვი

 

რევაზ მაკარაძე

 

ამირან საგინაძე

 

იური მოდებაძე

 

არარატ პეტროსიან

 

ასატურ ვარტერესიან

 

ალექსი მუხსიევი

 


წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისია

თავმჯდომარე:

 

სტეპან ეგოიან

კომისიის წევრები:

 

მათევოს ბაბოიან

 

არტაშ ნაზლუიან

 

ავეტის შახბაზიან

 

სამსონ თამარიან

 

რევაზ მაკარაძე

 

მიხეილ ვანაძე

 

ნოდარ ვანაძე

 

ამირან ართმელაძე

 

იური მოდებაძე

 

არატატ პეტროსიან

 

ედგარ ფურცელაძე

 

უშანგი ბოლქვაძე


საკრებულოს კომისიის ოქმები: 

2016 წელი

 

2015 წელი